UČINIte ONO ŠTO MOŽEte

 

PROŠETAJte PSA

Psa koji boravi u boksu neizmjerno usrećuju ljudsko
društvo i duge šetnje. Ti su faktori prijeko potrebni
za njegovo zdravlje i dobrobit.
Mnogi psi dugo čekaju na svoj dom, a u
međuvrmenu, jako je bitno činiti ih sretnima i
zdravima

Kontaktirajte nas za više informacija.

Follow

88000 Mostar,

Bosna i Hercegovina

animalcaremostar@gmail.com