PROMIJENIte SUDBINU

NAPUŠTENOG PSA

putem banke

Naš transakcijski broj računa:

UniCredit Bank d.d.

3381 3022 4740 1349

DONIRAJTE 2 km pOZIVOM

HT Eronet

092 890 823

BH Telecom

092 291 007

*Za pozive unutar bih

 

Follow

88000 Mostar,

Bosna i Hercegovina

animalcaremostar@gmail.com